Επιστολή προς τους γονείς

Σας επισυνάπτω την επιστολή ενός εκ των συλλόγων λογοθεραπευτών για την κατάσταση που βρισκόμαστε.

Διαβάστε την σε pdf πατώντας τον σύνδεσμο παρακάτω

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ

 

 

Μαυρομάτης Απόστολος
  Π.Ε. Λογοθεραπευτής-Ιπποθεραπευτής
logotherapeiapadovan.gr
ippotherapeia.gr