Ανάπτυξη της ιδέας του σώματος.

Το σχήμα του σώματος πρεσβέυει, την γνώση και την συναίσθηση που έχει ένας άνθρωπος για το σώμα του, σε ηρεμία και σε κίνηση, όπως και για τον ίδιο του τον εαυτό. (Lacombe, 1996, pp:121-129)

 

Αυτό σημαίνει:

 

 • Επίγνωση της στάσης του σώματος. Επισημαίνει την στάση του σώματος στον χώρο και την θέση των άκρων σε μεταξύ τους σχέση.
 • Επίγνωση όλων των κινητικών δραστηριοτήτων. Είναι η αποδοχή του σώματος και των μελών του σε κίνηση, η σχέση μεταξύ του σώματος και του γύρω κόσμου, προσαρμοσμένα προς κάποιο στόχο, οργανωμένα και προσανατολισμένα στον χώρο και στον χρόνο.
 • Επίγνωση της σωματικής έκφρασης. Στάσεις του σώματος και των μιμήσεων, με λίγα λόγια η γλώσσα του σώματος.

 

Αυτή η συνειδητοποίηση και επίγνωση του σώματος, υπάρχει μέσω της ψυχικής ολοκλήρωσης σε όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά ερεθίσματα, τα οποία εμφανίζονται μέσω της νοητικής ή γραφικής ιδέας.

 

Για παράδειγμα, κάθησα στο γραφείο μου και γράφω. Μπορώ να φανταστώ με κλειστά τα μάτια τα παρακάτω:

 

 • Την στάση του σώματος μου πάνω στην καρέκλα.
 • Πως είναι τοποθετημένη η πλάτη μου, ορθωμένη ή σκυφτή.
 • Πως είναι τοποθετημένα τα πόδια μου, το ένα σε σχέση με το άλλο και σε ποιά σημεία ακουμπούν μεταξύ τους.
 • Σε πόση απόσταση κάθομαι από το γραφείο.
 • Ακουμπάνε οι βραχίονες μου στο γραφείο;
 • Πόση πίεση βάζω με τα δάχτυλα μου στο μολύβι για να γράψω; κ.ο.κ.

 

Το σχήμα του σώματος δίνει την ευκαιρία να απαντηθούν οι παραπάνω ερωτήσεις, χωρίς οπτική υποστήριξη, μόνο μέσω την νοητικής επεξεργασίας, βασισμένη στην εσωτερική αίσθηση του σώματος και την σχέση του με τον εξωτερικό κόσμο: το πάτωμα, το γραφείο, την καρέκλα, το μολύβι κ.τ.λ.

 

Το σχήμα του σώματος δουλεύεται μέσω της επέμβασης πολλών διαδικασιών:

 

 • Μελέτη του σώματος.
 • Διαφοροποίηση του ιδίου σε σχέση με τους άλλους.
 • Μίμηση.
 • Γνώση του σώματος.
 • Γραφική ιδέα του σώματος.

 

Τα στάδια της ανάτυξης του σχήματος του σώματος ξεχωρίζονται σε 4 περιόδους:

 

 • Ανεκτικότητα (0-3μηνών)
 • Εμπειρία (3μηνών – 3 χρ.)
 • Αποδοχή (3χρ.-7χρ.)
 • Παρουσίαση (7-12χρ.)

 

Πηγή : “Ръководство за изледване на детето,2004.“

 

 

Μαυρομάτης Απόστολος
  Π.Ε. Λογοθεραπευτής-Ιπποθεραπευτής
logotherapeiapadovan.gr
ippotherapeia.gr

 

Leave a comment