Το παιδί μου δεν μιλάει σωστά. Τι να κάνω;

Δεν χρειάζεται να πανικοβάλεστε, άλλωστε δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι αύριο. Πάρτε τον χρόνο σας και σκεφτείτε κάποιες παραμέτρους τις οποίες χρειάζεται να γνωρίζουμε πρωτού ζητήσουμε βοήθεια από ειδικό.
Όταν το παιδί σας παρουσιάζει θέματα άρθρωσης και μόνο αυτά, χωρίς επιπλέον ιδιαιτερότητες, τότε είναι χρήσιμο να ξέρουμε πως μέχρι το 3ο έτος της ηλικίας του θα πρέπει να έχει αποκτήσει κάποιους απ’ τους βασικούς φθόγγους της μητρικής γλώσσας. Συνήθως μέχρι το παιδί να φοιτήσει στα νήπια θα πρέπει να χρησιμοποιεί καλά όλους τους φθόγγους.
Εάν παρατηρείτε έντονες αλλοιώσεις φθόγγων, όπως π.χ. ο |σ| να αλλοιώνεται σε πλάγιο |σ| (διαφεύγει ο αέρας από τα πλάγια του στόματος), ή αν αλλοιώνεται σε διαδοντικό |σ| (ακούγεται σαν |θ|) το οποίο επιμένει έντονα μέχρι τα νήπια, ή όταν δεν χρησιμοποιεί τον |ρ| μέχρι την ίδια ηλικία, τότε χρειάζεται να απευθυνθείτε σε έναν λογοθεραπευτή για αξιολόγηση των συμπτωμάτων.
Η θεραπεία φωνολογικών διαταραχών είναι μια πολύ διαχειρίσιμη κατάσταση της οποίας η διάρκεια αναλογεί με τους φθόγγους που χρήζουν θεραπείας. Στις περισσότερες περιπτώσεις το παιδί ολοκληρώνει την θεραπεία του έχοντας εισάγει στην ελεύθερη ομιλία του όλους τους φθόγγους για τους οποίους του χορηγήθηκε θεραπευτικό πρόγραμμα.

 

Μαυρομάτης Απόστολος

Λογοθεραπευτής – Ιπποθεραπευτής

logotherapeiapadovan.gr

Leave a comment