ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΓΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΟΥ 18 ΜΗΝΩΝ

Η ομάδα πρόληψης της μόνιμης επιτροπής λογοπεδικών της Ε.Ε. ανέπτυξε ένα γρήγορο και εύκολο εργαλείο για τον εντοπισμό πρώιμων δυσκολιών στην ανάπτυξη του λόγου και της επικοινωνίας των παιδιών ηλικίας 18 μηνών.

Πηγές

logopedists.gr

https://www.babycenter.com/toddler/1-year-old/18-month-old_40007646

Leave a comment