Ζωντας με το συνδρομο Tourette (ελληνικοι υποτιτλοι)

Ο σκοπός της αναδημοσίευσης είναι καθαρά ενημερωτικός για το ελληνικό κοινό και δεν διεκδικούνται δικαιώματα για το παρόν βίντεο (εικόνα και ήχος), αφού ανήκει στους παραγωγούς, εκτός των υποτίτλων. Οι υπότιτλοι μεταφράστηκαν εξ’ ακοής και συγχρονίστηκαν από την κ. Μαυρομάτη Μαίρη, στην οποία ανήκουν,  για λογαριασμό του “Κέντρου λογοθεραπείας Μαυρομάτης Απόστολος”.

The reason of reposting this is purely informative for the Greek audience and no credits are taken for this video(audio and video), as it belongs to the producers, aside from the subtitles. These subtitles are translated and synced by Mrs. Mary Mavromati and so, they belong to her.

 

 

 

 

Μαυρομάτης Απόστολος
  Π.Ε. Λογοθεραπευτής-Ιπποθεραπευτής
logotherapeiapadovan.gr
ippotherapeia.gr

Leave a comment