Μέθοδος Πάντοβαν

Παρουσιάζονται αποσπάσματα των αρχικών σταδίων της μεθόδου!

Πρόκειται για μέρη του ομόπλευρου προγράμματος, το οποίο ακολουθείται συνήθως κατα τις πρώτες 2 εβδομάδες της θεραπείας. Έπειτα εισάγουμε σταδιακά το ετερόπλευρο πρόγραμμα, μετά την εκκίνηση του οποίου αρχίζουμε και παρατηρούμε αλλαγές στη συμπεριφορά, επικοινωνία, πλευρίωση του σώματος, στο αισθητηριακό σύστημα και άλλες.

 

Μαυρομάτης Απόστολος
  Π.Ε. Λογοθεραπευτής-Ιπποθεραπευτής
logotherapeiapadovan.gr
ippotherapeia.gr

 

Leave a comment