ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΚΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΩΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Πολλά αναφέρονται για τα αίτια της διάσπασης προσοχής, αλλά να τι συμβαίνει στο νευρικό μας σύστημα κατα τη διάρκεια μίας διάσπασης.

Υπάρχει ένα σύνολο νευρώνων και νευραξόνων που βρίσκεται απλωμένο στο εγκεφαλικό στέλεχος (εικόνα) και απλώνεται παίρνοντας το σχήμα κελύφους μέχρι και το θάλαμο, που ονομάζεται δικτυωτός σχηματισμός.

 

brain

Ο δικτυωτός σχηματισμός επιτελεί σημαντικές λειτουργίες, κάποιες από αυτές απαραίτητες για την επιβίωση.

  1. Έλεγχος σκελετικών μυών. Έχει βρεθεί ότι ο δικτυωτός σχηματισμός επηρεάζει τη λειτουργία των άλφα και γάμμα νευρώνων, οι οποίοι σχετίζονται με τη δράση των σκελετικών μυών και τα αντανακλαστικά. Μέρος αυτών των μυών είναι οι λεγόμενοι αναπνευστικοί μύες, οι οποίοι υποβοηθούν την αναπνοή.
  2. Έλεγχος σωματικής και σπλαχνικής αισθητικότητας.
  3. Έλεγχος του αυτόνομου νευρικού συστήματος. Ο δικτυωτός σχηματισμός ασκεί έλεγχο στο αυτόνομο νευρικό σύστημα μέσω κέντρων στο πρόσθιο εγκέφαλο.
  4. Έλεγχος ενδοκρινών αδένων. Μπορεί άμεσα ή έμμεσα να επηρεάσει τη λειτουργία της υπόφυσης.
  5. Επίδραση βιολογικών ρυθμών, όπως πχ. ο ύπνος
  6. Δικτυωτό σύστημα εγρήγορσης. Με κατάλληλα ερεθίσματα, ο δικτυωτός σχηματισμός μπορεί να προκαλέσει αφύπνιση του εγκεφάλου. Σχετίζεται με την συνείδηση και το βαθμό εγρήγορσης ενός ατόμου.
  7. Αναμεταδίδει αισθητηριακά μυνήματα στην παρεγκεφαλίδα, έτσι ώστε αυτή να μπορεί να τα ενσωματώσει στο συντονισμό των κινήσεων.
  8. Εξοικείωση και Προσαρμογή: Αυτή είναι η διαδικασία στην οποία ο εγκέφαλος μαθαίνει να αγνοεί επαναλαμβανόμενα, χωρίς νόημα ή ακόμα και ενοχλητικά ερεθίσματα ενώ παραμένει ευαίσθητος σε άλλα.
  9. Διαλογή ερεθισμάτων και έκκριση νευροδιαβιβαστών που αποστέλλονται στον θάλαμο, όπου συχγρονίζεται η πληροφορία, καταστέλλεται ο βρεγματικός φλοιός για να μην διασπαστεί αυτή, και αποστέλλεται στον μετωπιαίο φλοιό για επεξεργασία της πληροφορίας.

 

Lobes

Τα  ψυχοτρόπα φάρμακα που χορηγούνται για διάσπαση προσοχής κ.α’. (π.χ. Ritalin), ρυθμίζουν τον μετωπιαίο φλοιό και την ερεθιστότητα αυτόυ όπως και το δικτυωτό σύστημα εγρήγορσης του Δυκτυωτού Σχηματισμού, χωρίς να έχει την ικανότητα να επιρρεάσει την καθοδήγηση των αισθητηριακών ερεθισμάτων από τον Δικτυωτό Σχηματισμό προς τον θάλαμο κ.ο.κ.

Ο εγκέφαλος μας δεν αποτελείται μόνο από τον φλοιό. Υπάρχουν σημαντικότατες δομές πρωταρχικής ερμηνείας των εισερχόμενων και εξερχόμενων ερεθισμάτων που είναι πολύ πιο σημαντικές και ουσιώδης στο θεραπευτικό πλαίσιο από τους φλοιούς του εγκεφάλου.

 

 

 

 

Πηγές

http://bit.ly/1PzoVq1

https://el.wikipedia.org/wiki/Δικτυωτός_σχηματισμός

http://scienceblogs.com/cortex/2009/02/02/the-ritalin-generation/

 

 

Μαυρομάτης Απόστολος
  Π.Ε. Λογοθεραπευτής-Ιπποθεραπευτής
logotherapeiapadovan.gr
ippotherapeia.gr

 

Leave a comment